Schrott-Bosch.de

Wareneingang / Disposition

Werk I

Ulrich Bosch
Wareneingang Werk Dettingen
Telefon 0 70 21 / 9 50 45-16
Telefax 0 70 21 / 9 50 45-62
ulrich.bosch@schrott-bosch.de

 

Markus Maute
Wareneingang & Disposition Werk Dettingen
Telefon 0 70 21 / 9 50 45-22
Telefax 0 70 21 / 9 50 45-62
markus.maute@schrott-bosch.de

 

Thomas Schneider
Wareneingang & Disposition Werk Dettingen
Telefon 0 70 21 / 9 50 45-65
Telefax 0 70 21 / 9 50 45-62
thomas.schneider@schrott-bosch.de

 

Werk II

Christian Bosch
Betriebsleiter Werk Deizisau
Telefon 0 71 53 / 8 25 26-14
Telefax 0 71 53 / 8 25 26-26
christian.bosch@schrott-bosch.de

 

Marcus Stanzel
Wareneingang Werk Deizisau
Telefon 0 71 53 / 8 25 26-16
Telefax 0 71 53 / 8 25 26-27
marcus.stanzel@schrott-bosch.de

 

Martin Beuker
Wareneingang Werk Deizisau
Telefon 0 71 53 / 8 25 26-10
Telefax 0 71 53 / 8 25 26-27
martin.beuker@schrott-bosch.de

Drucken